درمان های جدید سرطان

درمان های جدید سرطان

ما در این مطلب قصد داریم در رابطه با درمان های جدیدی که برای بیماری سرطان استفاده می شود، با شما صحبت کنیم.

در ادامه همراه ما باشید تا از این موضوع بیش تر بدانیم.

درمان سرطان

در سال های گذشته هنگامی که بیمار به صورت کامل درمان می شد، باز هم شاهد عود دوباره بیماری و ظهور سلول های سرطانی بودیم، که محققان دلیل آن را نمی دانستند. امروزه محققان کشف کرده اند که می توان با از بین بردن سلول های بنیادی سرطانی، این بیماری را برای همیشه درمان کرد. پس امروز با هدف قرار دادن این سلول های بنیادی ، امیدهای تازه ای برای درمان این بیماری به وجود آمده است.

به گفته پروفسور “سدریک بلانپین” از دانشگاه آزاد بروکسل و مجرییکی از این تحقیقات، این نتایج می تواند راه را برای ارائه درمان نوینی برای بسیاری از سرطانها هموار سازد.

وی افزود: اگر این سلول ها در واقع  سلول هایی هستند که موجب رشد تومور می شوند پس می توان آنها را هدف قرار داد.

اگرچه گفتن از بین بردن این سلول های بنیادی سرطان آسان است اما در واقع این سلول ها به سلول های بنیادی سالم که مسئول رشد و باززایی بافت جدید در بدن هستند بسیار شبیه اند. از این رو هر گونه درمان برای هدف قرار دادن سلول های بنیادی سرطانی می تواند بافت سالم را نیز از بین ببرد.

اما به گفته پرفسور هوگو اسنیپرت از دانشگاه پزشکی اوتریخت، تایید وجود سلولهای بنیادی سرطان گام مهمی در تحقیقات آینده سرطان است. به گفته وی پیش از این، بسیاری از دانشمندان می گفتند چنین سلول هایی اصلا وجود ندارند اما برای نخستین بار وجود آنها را اثبات کردیم.

پروفسور لوئیس پارادا از دانشگاه تکزاس نیز گفت: با این کشف می تواند راهبرد جدیدی درمانهای نوینی برای سرطانهای دارای تومور جامد ارائه کرد.

نتایج این تحقیقات در نشریه های  نیچر و ساینس منتشر شده است.

جدیدترین روش درمان سرطان

درمان های جدید سرطان

واکسن سرطان

واکسن سرطان نیز می تواند به عنوان یکی از درمان های جدید در این حوزه باشد. این واکسن ها برخلاف واکسن های قبلی سرطان، که یک پروتئین سرطانی عمومی و موجود در میان بیماران را نشانه می رفت، حاوی «نئوآنتی ژن ها» است: پروتئین های جهش یافته ای که خاص تومور هر فرد بیمار هستند.برخلاف تلاش های گذشته در مورد واکسن های سرطان که شواهد جامعی در مورد متوقف ساختن رشد سرطان تولید نمی کرد،

این تیم تحقیقاتی واکسنی شخصی ای ساخته اند که با هدف قرار دادن حدود ۲۰ نئوآنتی ژن در هر بیمار، بسیار اختصاصی تر عمل می کند. این واکسن ها براییک دوره پنج ماهه زیرپوست بیماران تزریق شدند و هیچ عارضه جانبی نشان ندادند و در عوض واکنش قوی از سوی سلول لنفوسیت تی، دریافت کردند که اتفاق بسیار مثبتی است.

کسانی که بیماری آن ها در مراحل ابتدایی قرار دارد، پس از 2.5 سال به صورت کامل درمان شده اند؛ اما افرادی که بیماری پیشرفته تری دارند، باید تحت درمان های مکمل نیز قرار بگیرند.

نقطه ضعف آن این است که تولیدش مدت زمان بسیاری به طول می انجامد و برای بیمارانی که به مدت زمان کمی برای درمان نیاز دارند، مناسب نخواهد بود.