درمان دیابت نوع 2

درمان دیابت نوع 2

درمان دیابت نوع 2 برای هر فرد متفاوت است، نه صرفا بر روی نوع دیابت که در آنها وجود دارد، بلکه تفاوت های مختلفی را در اختیار فرد مبتلا به دیابت قرار می دهد.

دیابت یک نوع اختلال سوخت و سازی و یکی از بیماری های غددی در جهان می باشد هدف اصلی درمان دیابت کنترل قند خون است تا از عوارض بیماری جلوگیری شود و همچنین حفظ سطح گلوکز خون در حد نرمال است. آموزش در خود مدیریت دیابت، بخش مهمی از مدیریت دیابت است. درمان باید به صورت فردی توافق شود و مسائل مربوط به پزشکی، روحی و اجتماعی و شیوه زندگی را مورد توجه قرار دهد.

درمان دیابت خود و استراتژی مدیریت باید بین شما و تیم مراقبت سلامت خود موافقت کرد.

دیابت نوع 1 با انسولین و همچنین تغذیه و ورزش تمرین می شود.

درمان دیابت نوع 2 ممکن است با داروهای غیر انسولین، انسولین، کاهش وزن یا تغییرات غذایی کنترل شود.

انتخاب دارو برای  درمان دیابت نوع 2 به صورت انفرادی است:

اثر اثربخشی و اثر جانبی هر دارو،

وضعیت بهداشتی درمانی بیمار،

هر گونه مسائل مطابقت دارویی و

هزینه برای بیمار یا سیستم مراقبت بهداشتی.

افزایش حساسیت به انسولین افزایش دفع گلوکز، کاهش جذب کربوهیدرات از دستگاه گوارش، یا کار از طریق مکانیسم های دیگر.

داروها برای دیابت نوع 2 اغلب در ترکیب استفاده می شود.

روش های مختلفی برای تحویل انسولین عبارتند از:

سرنگ و پمپ انسولین

داروها برای دیابت نوع 2 اغلب در ترکیب استفاده می شود.

تغذیه مناسب بخشی از برنامه مراقبت از دیابت است. هیچ رژیم دیابتی خاصی برای همه افراد توصیه نمی شود.

پیوند پانکراس یک منطقه مطالعه فعال برای درمان دیابت است.

 

درمان دیابت نوع 2

 

متخصصان غدد در اختلالات غدد درون ریز مانند دیابت و به عنوان مثل، مدیریت بسیاری از بیماران مبتلا به دیابت.

متخصصان مراقبت های اولیه، از جمله داخلی و متخصصان خانواده عمل، ممکن است بیماران مبتلا به دیابت را درمان کنند.

هدف اصلی در درمان دیابت نوع 2 و نوع 1، کنترل قند خون (گلوکز) در محدوده طبیعی است، با حداقل سفر به سطوح پایین یا بالا.

انسولین ، ورزش و رژیم دیابت نوع 1

ابتدا با کاهش وزن، رژیم غذایی درمان دیابت نوع 2 و ورزش

داروهای خوراکی تجویز می شود زمانی که این اقدامات قادر به کنترل قند خون بالا در دیابت نوع 2 نیستند.

اگر داروهای خوراکی درمان ناکارآمد با انسولین شروع شود، شروع می شود.

پایبندی به رژیم غذایی دیابتی یکی از جنبه های مهم کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت است. با توجه به رژیم غذایی ایدهآل دیابتی باید تعدادی از عوامل را در نظر گرفت، از جمله میزان و نوع کربوهیدرات مصرفی و میزان فیبر، چربی و پروتئین موجود در غذاها. شاخص گلیسمی و بار گلیسمی ملاحظات بیشتری دارند. غذاهایی با شاخص گلیسمی پایین و بار، قند خون را به آرامی از قند بالا / گلوکزیک بالا افزایش می دهند. شاخص گلیسمی به اندازه گیری استاندارد شده اشاره دارد، در حالیکه بار گلیسمی به حساب می آید.

زمان بندی غذا و میزان مصرف انسولین در هنگام برنامه ریزی رژیم غذایی برای افراد مبتلا به دیابت نوع 1 (پیوند) ملاحظاتی است.

متوازن مغذی، و کم چرب، کلسترول و قندهای ساده.

کل کالری روزانه به طور سه گانه به سه وعده غذایی (با میان وعده برای جوانان مبتلا به دیابت نوع 1) تقسیم می شود. در طی دو سال گذشته ADA ممنوعیت کامل قندهای ساده برای افراد مبتلا به دیابت را لغو کرده است. در صورت مصرف با یک وعده غذایی پیچیده، مقدار کمی از قندهای ساده مجاز می باشد.

کاهش وزن و ورزش درمان های مهم برای درمان دیابت نوع 2 می باشد. کاهش وزن و ورزش، حساسیت بدن به انسولین را افزایش می دهد، در نتیجه کنترل قند خون افزایش می یابد.

درمان موفقیت آمیز باعث می شود همه ی تفاوت ها در سلامتی درازمدت ایجاد شود و دستیابی به درمان متعادل دیابت می تواند کلیدی برای زندگی با درمان دیابت نوع 2 و نوع 1 باشد.