مستندات اثرگذاری رِفلکسولوژی در جهانِ علم

در ادامه، لیست مقالاتی که با موضوع رِفلکسولوژی ( بازتاب درمانی) در مجله‌های علمی معتبر جهان منتشر شده است را با شما با اشتراک میگذاریم.

متاسفانه در ایران به دلیل ناشناخته بودن این علم، مقالات زیادی در این باره منتشر نشده است.

توجه نمایید که فقط لیست مقالات فارسی و تعدادی از مقالات انگلیسی در ادامه درج خواهد شد و اگر بخواهیم مقالات منتشر شده در هر زبان را هم در نظر بگیرید تعداد آن به هزاران مقاله معتبر خواهد رسید.

بررسی تأثیر رفلکسولوژی پا بر شدت درد زایمان: یک مطالعه مرور سیستماتیک

تاثير رفلكسولوژي كف پا بر شدت خستگي در زنان باردار

تاثير رفلكسولوژي بر اضطراب زنان نخست زا

تأثیر رفلکسولوژی بر شدت درد ناشی از احتقان پستان در مادران شیرده

تأثیر رفلکسولوژی پا بر میزان ناتوانی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه‌کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان بقیه الله شهر تهران

مقایسه تأثیر رفلکسولوژی پا و طب فشاری نقطه H7 دست بر اضطراب زنان تحت آمنیوسنتز

مقايسه تأثير شناورسازي پاها در آب گرم با رفلكسولوژي پا بر كيفيت خواب بيماران تحت راديوتراپي: يك كارآزمايي باليني تصادفي.

تعیین اثر رفلکسولوژی شبکه خورشیدی کف پا بر شدت تهوع و استفراغ نیمه اول بارداری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده

تأثیر یک دوره حرکت درمانی و رفلکسولوژی بر شدت درد و دامنه حرکتی زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو

تأثیر رفلکسولوژی پا برشدت سردرد ناشی از تزریق داروی نیتروگلیسیرین: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل‌دار

بررسی تأثیر رفلکسولوژی بر شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی

تأثیر 8 هفته ماساژ رفلکسولوژی پا بر تعادل، قوس کف پا و درد در دختران 14 تا 18 سال مبتلا به کف پای صاف

تأثیر رفلکسولوژی کف پا بر شدت یبوست زنان باردار

مقایسه تاثیر رفلکسولوژی و ماساژ بر میزان بیلی روبین سرمی نوزادان مبتلا به هیپربیلی روبینمی تحت درمان با فتوتراپی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

تاثیر رفلکسولوژی کف پا بر میزان کاهش کمردردهای ناشی از دیسکوپاتی

بررسی اثر رفلکسولوژی پا بر شدت درد مرحله اول و طول مدت لیبر

بررسی تاثیر رفلکسولوژی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی

بررسی تأثیر رفلکسولوژی پا بر میزان اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیمارستان شهید چمران اصفهان

بررسی تأثیر رفلکسولوژی بر نشانه های جسمی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقایسه 6 هفته کنزیوتیپ و رفلکسولوژی کف پا بر شدت درد و ناتوانی عملکردی مردان مبتلا به کمردرد مزمن

تاثیر هشت هفته ماساژ رفلکسولوژی کف پا بر تعادل و خطای حس عمقی مفصل مچ پای مردان سالمند

بررسی تأثیر رفلکسولوژی کف پا بر شدت یبوست زنان سالمند مقیم آسایشگاه کهریزک

تأثیر شش هفته ماساژ رفلکسولوژی و یومی هوتراپی بر حس عمقی و تعادل زنان دارای نوروپاتی دیابتی اندام تحتانی

مقایسه درمان شناختی‌ ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقی

تاثير بازتاب درماني نقاط استرس کف پا بر ميزان اضطراب و پارامترهاي هموديناميک بيماران در انتظار کاتتريسم قلبي

لیست مقالات انگلیسی:

The efficacy of reflexology: systematic review‏

Revisiting reflexology: Concept, evidence, current practice, and practitioner training‏

Review of literature on the effectiveness of reflexology

Using reflexology for pain management: a review‏

Is reflexology an effective intervention? A systematic review of randomised controlled trials‏

The effects of foot reflexology on anxiety and pain in patients with breast and lung cancer‏

Reflexology: an update of a systematic review of randomised clinical trials

Does reflexology impact on cancer patients’ quality of life?‏

The physiological basis of reflexology and its use as a potential diagnostic tool‏

The effect of foot reflexology on pain in patients with metastatic cancer‏

Massage therapy and reflexology awareness‏

A randomised controlled study of reflexology for the management of chronic low back pain‏

Reflexology in the management of low back pain: a pilot randomised controlled trial‏

Massage, reflexology and other manual methods for pain management in labour‏

Effects of foot reflexology on fatigue, sleep and pain: a systematic review and meta-analysis‏

The effect of foot reflexology on anxiety, pain, and outcomes of the labor in primigravida women‏

Partner-delivered reflexology: effects on cancer pain and anxiety‏

A randomised, controlled trial of the psychological effects of reflexology in early breast cancer‏

Perspectives on reflexology: a qualitative approach‏

The complete guide to foot reflexology

Randomised controlled trial of reflexology for menopausal symptoms‏

Reflexology for symptom relief in patients with cancer‏

Skinner’s early research: From reflexology to operant conditioning.‏

The effect of foot reflexology on the anxiety levels of women in labor‏

Acupuncture and reflexology for insomnia: a feasibility study‏

The clinical efficacy of reflexology in nursing home residents with dementia‏

Reflexology for the symptomatic treatment of breast cancer: a systematic review‏

Collective reflexology: The complete edition‏

The effect of reflexology on pain intensity and duration of labor on primiparas‏

The effect of reflexology on the quality of life with breast cancer patients‏

Health-related quality-of-life outcomes: a reflexology trial with patients with advanced-stage breast cancer‏

The physiological and biochemical outcomes associated with a reflexology treatment: a systematic review‏

Reviewing the effect of reflexology on the pain and certain features and outcomes of the labor on the primiparous women‏

A blinded investigation into the accuracy of reflexology charts‏

The effect of reflexology applied on haemodialysis patients with fatigue, pain and cramps‏

A single-blind trial of reflexology for irritable bowel syndrome.‏

The effect of foot reflexology and back massage on hemodialysis patients’ fatigue and sleep quality‏

Use of reflexology foot massage to reduce anxiety in hospitalized cancer patients in chemotherapy treatment: methodology and outcomes‏

Randomised controlled trial of the effectiveness of using foot reflexology to improve quality of sleep amongst Taiwanese postpartum women‏

Effect of foot reflexology on anxiety of patients undergoing coronary angiography‏

A retrospective cohort study exploring the relationship between antenatal reflexology and intranatal outcomes‏

Effects of foot reflexology on essential hypertension patients

A randomized-controlled trial examining the effects of reflexology on anxiety of patients undergoing coronary angiography‏

Combined modality treatment of aromatherapy, footsoak, and reflexology relieves fatigue in patients with cancer‏

The effect of reflexology on the autonomic nervous system in healthy adults: a feasibility study.‏

Effect of reflexology on anxiety level in nuliparous women.‏

The effect of foot reflexology on acute pain in infants: a randomized controlled trial‏

A pilot study of the effectiveness of reflexology in treating idiopathic constipation in women‏

Comparing the effects of reflexology and footbath on sleep quality in the elderly: a controlled clinical trial‏

Effect of ‘foot massage and reflexology‘on physiological parameters of critically ill patients‏

Does the experimental design capture the effects of complementary therapy? A study using reflexology for patients undergoing coronary artery bypass graft surgery‏

Reflexology and bronchial asthma‏

The effects of foot reflexology massage on anxiety in patients following coronary artery bypass graft surgery: a randomized controlled trial‏

Effect of foot reflexology on sternotomy pain after coronary artery bypass graft surgery‏

The effects of Reflexology on sleep disorder in menopausal women‏

Is there a specific hemodynamic effect in reflexology? A systematic review of randomized controlled trials‏

The effects of foot reflexology on nausea, vomiting and fatigue of breast cancer patients undergoing chemotherapy‏

A comparison of the effects of reflexology and relaxation on pain in women with multiple sclerosis‏

Reflexology in the management of encopresis and chronic constipation.‏

Effect of self-administered foot reflexology for symptom management in healthy persons: a systematic review and meta-analysis‏

Effects of reflexology on premenstrual syndrome: a systematic review and meta-analysis‏

Evaluation of anxiety, salivary cortisol and melatonin secretion following reflexology treatment: a pilot study in healthy individuals‏

The effect of foot reflexology on fatigue, pain, and sleep quality in lymphoma patients: a clinical trial‏

Single-blind trial addressing the differential effects of two reflexology techniques versus rest, on ankle and foot oedema in late pregnancy‏

Clinical reflexology: a guide for integrated practice‏

Effect of foot reflexology massage and Bensone relaxation on anxiety‏

Effect of reflexology on infantile colic‏

Reflexology has an acute (immediate) haemodynamic effect in healthy volunteers: a double-blind randomised controlled trial‏

A systematic review association of reflexology in managing symptoms and side effects of breast cancer treatment‏

Effects of reflexology on child health: A systematic review‏

Using reflexology to manage stress in the workplace: a preliminary study‏

Reflexology for the treatment of pain in people with multiple sclerosis: a double-blind randomised sham-controlled clinical trial‏

The effect of foot reflexology on the quality of sexual life in hemodialysis patients: a randomized controlled clinical trial‏

Reflexology in pregnancy and childbirth‏

The effects of aromatherapy massage and reflexology on pain and fatigue in patients with rheumatoid arthritis: a randomized controlled trial‏

The effect of foot reflexology applied to women aged between 40 and 60 on vasomotor complaints and quality of life‏

Acupressure, reflexology, and auricular acupressure for insomnia: a systematic review of randomized controlled trials‏

The effects of reflexology on anxiety and pain in patients after abdominal hysterectomy: a randomised controlled trial‏

The effect of sole reflexology on severity of fatigue in pregnant women‏

Effect of self-foot reflexology massage on depression, stress responses and immune functions of middle aged women‏

The effect of reflexology on pain intensity of labor‏

Clients’ perceptions of the benefits of reflexology on their quality of life‏

The effect of hand reflexology on anxiety in patients undergoing coronary angiography: A single-blind randomized controlled trial‏

Evaluation of a hospice based reflexology service: a qualitative audit of patient perceptions‏

Reflexology and progressive muscle relaxation training for people with multiple sclerosis: a crossover trial‏

Effects of foot reflexology on pain and physiological parameters after cesarean section‏

A randomized clinical trial of caregiver-delivered reflexology for symptom management during breast cancer treatment‏

The effectiveness of foot reflexology in reducing anxiety and duration of labor in primiparas: an open-label randomized controlled trial‏

Effect of foot reflexology on pain and anxiety in women following elective cesarean section‏

Effects of foot-reflexology massage on fatigue, stress and postpartum depression in postpartum women‏

Determination of efficacy of reflexology in managing patients with diabetic neuropathy: A randomized controlled clinical trial‏

Effects of reflexology on fibromyalgia symptoms: a multiple case study‏

Effect of foot reflexology on physiologic index of neonates‏

Effects of reflexology and progressive muscle relaxation on pain, fatigue, and quality of life during chemotherapy in gynecologic cancer patients‏

Effect of foot reflexology intervention on depression, anxiety, and sleep quality in adults: a meta-analysis and metaregression of randomized controlled trials‏

Reflexology and cancer‏

The effect of foot reflexology on constipation and quality of life in patients with multiple sclerosis. A randomized controlled trial‏

Cardiovascular effects of reflexology in healthy individuals: evidence for a specific increase in blood pressure‏

Acupuncture and reflexology for chemotherapy-induced peripheral neuropathy in breast cancer‏

A comparison the effects of reflexology and relaxation on the psychological symptoms in women with multiple sclerosis‏

Caregiver-Reported Health Outcomes: Effects of Providing Reflexology for Symptom Management to Women With Advanced Breast Cancer.‏

The effects of reflexology on constipation and motor functions in children with cerebral palsy‏

The effectiveness of aromatherapy, massage and reflexology in people with palliative care needs: A systematic review‏

The effect of reflexology on chemotherapy-induced nausea, vomiting, and fatigue in breast cancer patients‏

The effects of foot reflexology massage on pain and fatigue of patients after coronary artery bypass graft‏

The effects of foot reflexology on anxiety and physiological parameters among candidates for bronchoscopy: A randomized controlled trial‏

The effects of reflexology on pain and sleep deprivation in patients with rheumatoid arthritis: a randomized controlled trial‏

The effect of foot reflexology massage on the level of pain during chest tube removal after open heart surgery‏

Using complementary therapies: reflexology

A randomized controlled trial examining the effects of reflexology on children with functional constipation‏

این لیست تکمیل خواهد شد…